Super 6

That's Right Crew


That's Right Crew to grupa kilkunastu osób. Są w niej ludzie w różnym przedziale wiekowym i z różnych środowisk - od studentów, przez pracowników dużych korporacji, aż po twórców sztuk wizualnych. Nie zamykają się na jedno, choć właśnie to jedno ich łączy - hip-hop. Od kilku lat wciąż jarają się tańcem w rytmie około 90 uderzeń na minutę, to bujająca muzyka i dyrygencja Marty Mościckiej (Mostka) napędza ich do reprezentowania z pełną zajawką własnego miasta, Wrocławia.
Podążaj z nami!

  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • Twitter
  • Google+