Snapback

SNAPBACK

SNAPBACK, to młoda i stosunkowo krótko działająca grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym i wczesno-licealnym, której naczelnym celem jest szeroko rozumiany rozwój w sferze tańca. Grupę prowadzi dwójka doświadczonych tancerzy, choreografów i pedagogów Piotr „Czyżu” Czyżewski oraz Kasia Świder, a w jej skład wchodzą przesympatyczne jednostki, pełne pasji i zaangażowania w pracę na sali i poza nią. To co charakteryzuje grupę to szeroka wielokierunkowa perspektywa rozwoju. Uczymy się tańca jako części większej całości, powodująca interdyscyplinarne rozumienie tej gałęzi sztuki. Skupiamy się na ruchu czyli nastawienie na jak najbardziej wszechstronne doskonalenie techniki oraz poznawanie odmiennych styli i nurtów tanecznych. Edukujemy się nie tylko fizycznie, ale i mentalnie.